Oferta / Księgowość

Usługi Księgowe - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

4PERFECTS SP. Z O.O. oferuje Klientom kompleksowe usługi księgowe głównie na terenie Warszawy (Ursynów, Mokotów, Ochota i Śródmieście) oraz miasta Piaseczno, w skład których wchodzą:

 • NOWY STANDARD USŁUGI KSIĘGOWEJ: TWORZENIE DZIAŁU KSIĘGOWEGO U KLIENTÓW, ORGANIZACJA I NADZÓR, POMOC PRZY REKRUTACJI KADR KSIĘGOWYCH ➣
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych  (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) dla mikro i małych firm – spółek z o.o., spółek z o.o. spółek komandytowych ➣
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub środków trwałych niskocennych, ewidencja obrotów magazynowych, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych według ewidencji przebiegu pojazdów ➣
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT, CIT i PIT ➣
 • rozliczania w zakresie podatku VAT, CIT i PIT pracowników lub zleceniobiorców ➣
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych, wewnątrzwspólnotowych, w tym sporządzanie informacji VAT-UE ➣
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na podstawie ksiąg i rejestrów oraz wysyłanie ich do odpowiednich urzędów i organów ➣
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych ➣
 • bezpłatne udzielanie porad w zakresie prowadzenia ksiąg RACHUNKOWYCH dla klientów Biura, którym prowadzimy pełną księgowość.

Usługi Księgowe - KADRY, PLACE, ZUS

4PERFECTS SP. Z O.O. oferuje Klientom kompleksowe usługi kadrowo-płacowe głównie na terenie Warszawy (Ursynów, Mokotów, Ochota i Śródmieście) oraz miasta Piaseczno, w skład których wchodzą:

 • Przygotowanie PROJEKTÓW dokumentów dotyczących stosunku pracy ✍
 • Ewidencję okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP na życzenie Klienta ✍
 • Gromadzenie kopii z akt osobowych pracowników w zakresie ustalenia stażu pracy – ORYGINAŁY dla BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH znajdują się zawsze u Klienta ✍
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich wg kopii dokumentów otrzymanych od Klienta ✍
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników w zakresie zarobków – usługa dodatkowa ✍
 • naliczanie ZFŚS – w przypadku istnienia obowiązku ✍
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, Doradztwo w zakresie prawa pracy, Pomoc w trakcie kontroli z PIP i urzędu skarbowego – usługi dodatkowe ✍
 • Migrację historycznych danych klienta do programu PŁATNIK – usługa dodatkowa ✍
 • Rejestrację pracowników Klienta w ZUS za pośrednictwem programu PŁATNIK ✍
 •  Wyliczanie zasiłków chorobowych, ekwiwalentów za urlop, świadczenia urlopowego ✍
 • Sporządzanie list płac wg danych otrzymanych od Klienta ✍
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych wg listy wypłat na podstawie umów ✍
 • Obliczanie i sporządzanie deklaracji comiesięcznych i rocznych składek ZUS oraz podatku dochodowego (PIT-4, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR)) ✍
 • Rozliczanie obcokrajowców, w tym pomoc w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej – usługa dodatkowa✍

Usługi Księgowe - WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KLIENTÓW

4PERFECTS SP. Z O.O. oferuje Klientom, którzy podpiszą stałą umowę min. na 12 m-cy, wyprowadzenie zaległości w zakresie ksiąg rachunkowych i podatkowych głównie na terenie Warszawy (Ursynów, Mokotów, Ochota i Śródmieście) oraz miasta Piaseczno, w skład których wchodzą:

 • Założenie brakujących teczek osobowych pracowników i dokumentacji dla zleceniobiorców ☂
 • Sporządzanie zaległych list płac lub korekt dla pracowników i sporządzanie listy wypłat dla umów cywilnoprawnych ☂
 • Kontrola i sporządzenie zaległej ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich ☂
 • Zgłoszenie zaległe pracowników i zleceniobiorców do ZUS lub sporządzenie zaległych korekt do ZUS ☂
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS za zaległe miesiące ☂
 • Sporządzanie zaległych deklaracji PFRON, w przypadku obowiązku ich wysyłania ☂
 • Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy i wynagrodzenia – usługa dodatkowa ☂
 • Czynny udział przy kontroli ZUS, PIP lub urzędu skarbowego- usługa dodatkowa ☂
 • Wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych i weryfikacja poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej ☂
 • weryfikacja rzetelności ksiąg rachunkowych, wykonanie zaległych księgowań lub korekta księgowań nieprawidłowych ☂
 • przygotowanie brakujących ewidencji majątku lub korekta ewidencji nieprawidłowych ☂
 • korekta błędnych deklaracji podatkowych w zakresie CIT (rocznych), VAT, VAT-UE ☂
 • przygotowanie niesporządzonego rocznego sprawozdania finansowego ☂

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTA


Księgowość, kadry i płace w siedzibie firmy to konieczność w firmach chroniących swoje poufne informacje przed dostępem osób nieupoważnionych, pewność bezpiecznego przechowywania danych firmowych oraz stabilność kadry działu księgowego i kadrowo-płacowego.

GŁÓWNY TEREN DZIAŁANIA:
Warszawa – Mokotów, Ursynów, Ochota, Śródmieście, miasto Piaseczno.

 • Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na prowadzenie KSIĄG RACHUNKOWYCH,

 • Posiadamy dodatkowe OC na usługi doradztwa podatkowego.

 • Działamy w oparciu o certyfikat Ministerstwa Finansów nr 11689/2005.

 • Posiadamy dodatkowe OC na usługi doradztwa kadry i płace.