Cennik

Wynagrodzenie obejmuje wypracowane godziny pracy głównej księgowej lub ryczałt miesięczny za uzgodnioną liczbę godzin pracy. 

Ceny różnicujemy w zależności od zakresu czynności, odpowiedzialności głównej księgowej, czasu pracy, liczby analizowanych umów handlowych Klienta, liczby transakcji, dokumentów. Naszą ofertę i ceny zawsze uzgadniamy indywidualnie.

Tworzenie działu księgowości

4PERFECTS SP. Z O.O. oferuje Klientom NOWY STANDARD USŁUGI KSIĘGOWEJ: TWORZENIE DZIAŁU KSIĘGOWEGO W FIRMIE KLIENTA, ORGANIZACJĘ I NADZÓR ORAZ BIEŻĄCE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, POMOC PRZY REKRUTACJI KADR KSIĘGOWYCH.

Działamy głównie na terenie Warszawy (Ursynów, Mokotów, Ochota i Śródmieście) oraz miasta Piaseczno.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych  (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) dla mikro i małych firm – spółek z o.o., spółek z o.o. spółek komandytowych ➣
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub środków trwałych niskocennych, ewidencja obrotów magazynowych, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych według ewidencji przebiegu pojazdów ➣
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT, CIT i PIT ➣
 • rozliczania w zakresie podatku VAT, CIT i PIT pracowników lub zleceniobiorców ➣
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych, wewnątrzwspólnotowych, w tym sporządzanie informacji VAT-UE ➣
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na podstawie ksiąg i rejestrów oraz wysyłanie ich do odpowiednich urzędów ➣
 • opracowywanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości według założeń biznesowych klienta i zasad rachunkowości ➣
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych ➣
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa ➣
 • bezpłatne udzielanie porad w zakresie prowadzenia ksiąg RACHUNKOWYCH dla klientów Biura, którym prowadzimy pełną księgowość.

4PERFECTS SP. Z O.O. zapewni na czas tworzenia działu księgowego
w Firmie Klienta, kompetentną i doświadczoną Główna Księgową.

Kalkulacja cen

Ceny kalkulujemy zgodnie z wykonanym nakładem pracy Głównej Księgowej i zakresem czynności księgowych, określonych szczegółowo w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla mikro i małych firm – spółek z o.o., spółek z o.o. spółek komandytowych, prowadzących PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub środków trwałych niskocennych, ewidencja obrotów magazynowych, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych według ewidencji przebiegu pojazdu
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT, CIT i PIT
 • rozliczania w zakresie podatku VAT, CIT i PIT pracowników lub zleceniobiorców
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych, wewnątrzwspólnotowych, w tym sporządzanie informacji VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na podstawie ksiąg i rejestrów oraz wysyłanie ich do odpowiednich urzędów
 • opracowywanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości według założeń biznesowych klienta i zasad rachunkowości
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa
 • bezpłatne udzielanie porad w zakresie prowadzenia ksiąg RACHUNKOWYCH dla klientów Biura, którym prowadzimy księgowość
 • NOWY STANDARD USŁUGI KSIĘGOWEJ: TWORZENIE DZIAŁU KSIĘGOWEGO U KLIENTÓW, ORGANIZACJA I NADZÓR ORAZ BIEŻĄCE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, POMOC PRZY REKRUTACJI KADR KSIĘGOWYCH.

Usługi dodatkowe

4PERFECTS SP. Z O.O. oferuje Klientom usługi dodatkowo uzgodnione w ramach ustaleń indywidualnych popartych umową, w szczególności usługi:  
 • opracowywania Polityki Rachunkowości według założeń biznesowych Klienta i zasad rachunkowości ☛
 • sporządzania sprawozdań finansowych dodatkowych poza obowiązkowym rocznym ☛
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych ☛
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS ☛
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa ☛
 • NOWY STANDARD USŁUGI KSIĘGOWEJ: TWORZENIE DZIAŁU KSIĘGOWEGO U KLIENTÓW, ORGANIZACJA I NADZÓR ORAZ BIEŻĄCE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, POMOC PRZY REKRUTACJI KADR KSIĘGOWYCH.

Klientom gwarantujemy fachową pomoc w zakresie dodatkowych czynności przekraczających obowiązki głównej księgowej zgodnie
z ustawą o rachunkowości i ustaw podatkowych, określonych indywidualnie w umowie o współpracy.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTA


Księgowość, kadry i płace w siedzibie firmy to konieczność w firmach chroniących swoje poufne informacje przed dostępem osób nieupoważnionych, pewność bezpiecznego przechowywania danych firmowych oraz stabilność kadry działu księgowego i kadrowo-płacowego.

GŁÓWNY TEREN DZIAŁANIA:
Warszawa – Mokotów, Ursynów, Ochota, Śródmieście, miasto Piaseczno.

 • Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na prowadzenie KSIĄG RACHUNKOWYCH,

 • Posiadamy dodatkowe OC na usługi doradztwa podatkowego.

 • Działamy w oparciu o certyfikat Ministerstwa Finansów nr 11689/2005.

 • Posiadamy dodatkowe OC na usługi doradztwa kadry i płace.